Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1998 m. Šalyje IOM visapusiškai reaguoja į migrantų, valstybės viduje perkeltų asmenų, grįžusių iš užsienio ir priimančių bendruomenių poreikius teikdama tiesioginę humanitarinę pagalbą, organizuodama įvairias veiklas ir kitaip padėdama migrantams. Sužinokite daugiau apie IOM veiklą Lietuvoje.

IOM Pasaulyje

Įkurta 1951 m. IOM yra lyderiaujanti tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija migracijos srityje, glaudžiai dirbanti su vyriausybiniais, tarpvyriausybiniais ir nevyriausybiniais partneriais.

Turėdama 175 valstybes nares, 8 valstybes, dalyvaujančias stebėtojo teisėmis, ir daugiau nei šimte valstybių veikiančius vietinius biurus, IOM siekia skatinti humanišką ir tvarkingą migraciją, duodančią naudą visiems. Šiam tikslui pasiekti IOM teikia paslaugas ir rekomendacijas vyriausybėms ir migrantams.  

IOM veiklos tikslas - užtikrinti organizuotą ir humanišką migracijos valdymą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą migracijos klausimais, teikti pagalbą randant praktinius migracijos problemų sprendimus ir siūlyti humanitarinę pagalbą migrantams, kuriems jos reikia, įskaitant pabėgėlius ir šalies viduje perkeltus asmenis.  

IOM Konstitucija pripažįsta ryšį tarp migracijos ir ekonomikos, socialinio ir kultūrinio vystymosi, taip pat teisę į judėjimo laisvę.  

IOM dirba keturiose plačiose migracijos valdymo srityse: 

  • migracijos ir vystymosi;  
  • migracijos palengvinimo; 
  • migracijos reguliavimo; 
  • priverstinės migracijos. 

IOM veiklos šiose srityse apima skatinimą laikytis tarptautinės migracijos teisės, diskusijas ir patarimus politikos klausimais, migrantų teisių apsaugą, migrantų sveikatą ir dėmesį lyties dimensijai migracijoje.