Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) kviečia Jus įsitraukti, imtis veiksmų ir dalyvauti įvairiose kolektyvinėse iniciatyvose, kuriomis siekiama, kad migracija būtų naudinga visiems.  

Siekiant, kad migracija būtų naudinga, visi turi svarbų vaidmenį, įskaitant migrantus ir jų kilmės, tranzito ir tikslo bendruomenes.  

Migracija daro poveikį ir yra veikiama visų darnaus vystymosi sričių. Todėl sėkminga migracijos valdysena prisidės prie JT Darbotvarkės 2030 ir jos 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) sėkmingo įgyvendinimo. 

KARJERA

IOM komandos nariams keliami aukščiausi efektyvumo, kompetencijos ir sąžiningumo reikalavimai. IOM taip pat siekia išlaikyti kuo labiau subalansuotą geografinį pasiskirstymą tarp savo darbuotojų. Dėl to įdarbinimo procese orientuojamės į IOM valstybių narių piliečius, bet nesame jais apsiriboję. Esame lygias galimybes teikiantis darbdavys ir ieškome atsakingų profesionalų, sukaupusių įvairią patirtį migracijos srityje. IOM darbuotojai dirba daugiakultūrinėse aplinkose, kuriose vertinama įvairovė ir atsižvelgiama į kultūrinius skirtumus

Skaityti daugiau

VERSLAUKITE SU MUMIS: PIRKIMAI

Puikią IOM reputaciją tarp savo valstybių narių ir paramos teikėjų užtikrina kruopšti organizacijai patikėtų finansų priežiūra. IOM auga reaguodama į globalius migracijos iššūkius, todėl didėja ir jos pirkimai. Vykdydami visus pirkimus, laikomės aukščiausių etinių standartų ir pasirenkame tuos prekių pardavėjus ir paslaugų tiekėjus, kurie atitinka mūsų politiką ir apibrėžtus atrankos kriterijus.

Skaityti daugiau