Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) yra lyderiaujanti tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, skatinanti humanišką ir tvarkingą migraciją, kuri būtų naudinga visiems. Organizacija, siekdama pagerinti migracijos valdymą, veikia daugiau nei šimte šalių bei teikia paramą 174 valstybėms narėms. 2019 m. IOM suteikė pagalbą 30 milijonų asmenų, įskaitant 23 milijonus šalies viduje perkeltų asmenų, migrantų ir pabėgėlių bei 7 milijonus migrantus priimančių bendruomenių narių.

IOM yra įsipareigojusi skatinti humanišką ir tvarkingą migraciją, kuri būtų naudinga visiems. To siekdama Organizacija teikia paslaugas patariant vyriausybėms bei migrantams.

IOM dirba siekdama užtikrinti tvarkingą ir humanišką migracijos valdymą, skatindama tarptautinį bendradarbiavimą migracijos klausimais, remdama praktinių sprendimų migracijos problemoms paiešką ir teikdama humanitarinę pagalbą tiems migrantams, kuriems to reikia - ar tai būtų pabėgėliai, ar perkelti bei migruojantys asmenys. IOM Konstitucija atvirai pripažįsta ryšį tarp migracijos ir ekonominio, socialinio ir kultūrinio vystymosi, taip pat asmenų laisvo judėjimo teisės.   

IOM dirba keturiose plačiose migracijos valdymo srityse: migracijos ir vystymosi, migracijos palengvinimo, migracijos reguliavimo ir sprendžiant priverstinę migraciją. Šios besisiejančios veiklos apima tarptautinės migracijos teisės laikymosi skatinimą, diskusijas ir patarimus politikos klausimais, migrantų teisių apsaugą, migrantų sveikatą ir lyties dimensiją migracijoje.

Lietuvoje IOM glaudžiai dirba su vyriausybiniais, tarpvyriausybiniais ir nevyriausybiniais partneriais.