Kas yra IOM?

IOM yra tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, Jungtinių tautų sistemos narė, dirbanti su partneriais tarptautinėje bendruomenėje tam, kad padėtų įveikti kylančius migracijos iššūkius, suteiktų ekspertinių žinių migracijos klausimais, skatintų socialinę ir ekonominę plėtrą bei užtikrintų visų migrantų gerovę.

IOM biurai veikia daugiau nei 100 valstybių, organizacijoje dirba apie 20 000 darbuotojų visame pasaulyje.

IOM Lietuva

IOM Lietuvoje bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivalda bei darbdaviais siekdama kuo sklandesnės migrantų integracijos į Lietuvos visuomenę, padeda formuoti migracijos politiką ir vykdo projektus, kuriais siekiama padėti migrantams bei skatinti pagarbą jų teisėms.

IOM Lietuva tikslai

  • Pagalba migrantams.
  • Parama vyriausybinėms institucijoms sprendžiant migracijos klausimus.
  • Migracijos krizių valdymas.

IOM Lietuva veiklos

Atstovavimas Lietuvai Europos migracijos tinkle (EMN). Tinklas, jungiantis EMN nares (visas ES šalis išskyrus Daniją) bei Norvegiją, Armėniją, Juodkalniją, Moldovą, Sakartvelą, Serbiją ir Ukrainą, renka ir dalinasi objektyvia bei palyginama informacija migracijos klausimais, vykdo tyrimus ir organizuoja renginius migracijos temomis. 

Konsultavimas ir informavimas. Konsultavimas ir informavimas. IOM Lietuva veikia Migracijos informacijos centras (MIC) vieno langelio principu  teikiantis nemokamas konsultacijas  į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams ir diasporos atstovams. Konsultacijos teikiamos migracijos, įsidarbinimo, socialiniais, švietimo, sveikatos apsaugos, gyvenimo ir integracijos Lietuvoje bei kt. klausimais.  Nuo 2015 m. suteikta per 67 000 individualių konsultacijų diasporai ir Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams. 

Savanoriško grįžimo pagalba. IOM Lietuva padeda sudėtingose situacijose atsidūrusiems migrantams grįžti į savo kilmės šalis. Iš viso Nuo 2010 m. IOM Lietuva padėjo grįžti per 700 migrantų.

Studijos ir politikos formavimas. IOM Lietuva leidžia studijas aktualiais migracijos klausimais (pavyzdžiui, Ukrainos pabėgėlių integracija Lietuvoje, lietuvių grįžtamoji migracija, darbo migracija), vykdo politikos formavimą, suteikia galimybę Lietuvos pareigūnams dalyvauti tarptautinėse konferencijose, dalyvauja įvairiose darbo grupėse migracijos klausimais. 

Prekybos žmonėmis prevencija. IOM Lietuva bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis prevencines kampanijas, teikiančiomis pagalbą bei apgyvendinimą prekybos žmonėmis aukoms. 

Pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos.  IOM Lietuva nuo karo Ukrainoje  pradžios aktyviai teikia pagalbą karo pabėgėliams. Teikiama informacija dėl įsidarbinimo galimybių, veikia konfidenciali ir nemokama emocinės paramos linija ukrainiečiams, suteikiamas trumpalaikis apgyvendinimas, organizuojami kalbų kursai, teikiama finansinė parama ypatingai pažeidžiamiems karo pabėgėliams, vykdomos ukrainiečių migrantų apklausos bei visuomenės informavimo kampanija, organizuojamos konferencijos, seminarai bei teikiamos individualios konsultacijos aktualiais klausimais.