FAKTAI IR DUOMENYS (PASAULYJE)
Migrants
281 mln.
Population
3.6%
Remittance
717 mlrd. JAV dolerių
Workers
164 mln.

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) vykdo ir remia duomenų rinkimą ir tyrimus, skirtus skatinti informuotą migracijos politiką ir praktiką. Tyrimais siekiama sustiprinti IOM programų įgyvendinimą ir prisidedama prie platesnio migracijos dėsningumų ir procesų suvokimo, taip pat ryšių tarp migracijos tyrimų ir migracijos politikos bei praktikos stiprinimo. Tyrimai tiesiogiai atliepia IOM taikomųjų tyrimų rezultatų skleidėjos rolę, įskaitant IOM svarbiausias publikacijas - Pasaulio migracijos ataskaitą, Migracijos tyrimų serijoje skelbiamus tyrimus, bei IOM migracijos profilius.

Lietuvoje IOM teikia visapusišką atsaką į migrantų, valstybės viduje perkeltų asmenų, grįžusių iš užsienio migrantų ir priimančių bendruomenių poreikius.