Ataskaita
Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m. (2017)
The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014-2016: Lithuania‘s Response