FAKTAI IR DUOMENYS (Pasaulyje)
migrants
1.7 M
trafficking
100,000
Covid
140
Fund
122

Pasitelkiant Migracijos valdymo departamentą (angl. Department of Migration Management), IOM dirba ruošiant politikos rekomendacijas, formuojant globalias strategijas, nustatant standartus ir užtikrinant kokybės kontrolę bei užsiimant žinių valdymu, susijusiu su „tradiciniais“ migracijos sektoriais, įskaitant darbo ir palengvintą migraciją, migraciją ir vystymąsi, kovą su prekyba žmonėmis, savanoriško grįžimo pagalbą, migrantų sveikatą, pagalbą pažeidžiamiems migrantams, imigraciją ir sienų kontrolę bei bendrų migracijos valdymo pajėgumų kūrimą.

Be to, departamentas taip pat valdo IOM vystymosi fondą ir yra atsakingas už įvairių regioninių ir globalių projektų peržiūrėjimą, patvirtinimą ir valdymą. Departamentas teikia techninę priežiūrą peržiūrint projektus ir patvirtinant finansavimą migracijos srityje dirbantiems ekspertams. Jis taip pat atsakingas už veiksmingą bendradarbiavimą su atitinkamais partneriais iš vyriausybinio, daugiašalio ir privataus sektoriaus, koordinuojant veiksmus su Tarptautinio bendradarbiavimo ir partnerysčių departamentu (angl. Department of International Cooperation and Partnerships).  

Lietuvoje IOM teikia paramą migracijos valdyme padėdama migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis ir remdama juos priimančias bendruomenes pripažįstant bei skatinant teigiamą migrantų indėlį.