IOM Lietuva veiklos įtakoja ne tik čia atvykstančių užsienio piliečių gyvenimus. 2015-2023m. IOM Lietuva vykdė Vyriausybės finansuojamą projektą , kurio tikslas – palengvinti ir paskatinti svetur gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimos narių grįžimą į Lietuvą. Tikslui įgyvendinti buvo teikiamos konsultacijos raštu, žodžiu, telefonu, lankant bendruomenes visame pasaulyje. Per aštuonerius darbo metus komanda suteikė virš 65 000 konsultacijų Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams. Vieno langelio principu informacija buvo teikiama įvairiausiais gyvenimo Lietuvoje, dokumentų tvarkymo, integracijos klausimais. Šiuo laikotarpiu pastebėti ir augantys grįžtamosios migracijos skaičiai, vis kylantis poreikis konsultuotis grįžimo klausimais.

Ne vieną apdovanojimą pelnęs projektas „Renkuosi Lietuvą“  organizavo diasporai skirtus renginius, įvairiais kanalais platino su grįžimu susijusią informaciją, kūrė paveikias reklamines kampanijas. Didelio susidomėjimo sulaukė nemokamai teikiamos kvalifikuoto psichologo konsultacijos.

2023m pabaigoje užsakytas tyrimas parodė, kad iš visų šalyje veikiančių iniciatyvų „Renkuosi Lietuvą“ projektas – pats žinomiausias.

 

Nuo 2024-ųjų grįžtančiųjų iš užsienio konsultavimą perėmė LR Užsienio reikalų ministerija.