Prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas buvo atmestas, ir trečiųjų šalių piliečiai (TŠP), kurie šalyje yra neteisėtai (prabuvo vizą ar pasibaigė jų leidimo gyventi terminas), turi išvykti iš Lietuvos. Vadovaujantis ES bei Lietuvos teisės aktais, tokiems asmenims turi būti suteikiama galimybė išvykti savanoriškai. Dažnai pasitaiko, kad šie asmenys negali išvykti patys, nes neturi arba turi nepakankamai lėšų įsigyti kelionės bilietą namo. Šiems asmenims neišvykus savanoriškai gresia išsiuntimas iš Lietuvos. Taigi savanoriško grąžinimo pagalba dažnai yra vienintelė humaniška ir saugi galimybė žmogui oriai grįžti į savo kilmės šalį. Siekiant išvengti pakartotinės neteisėtos migracijos ir suteikti galimybę TŠP įsitvirtinti savo kilmės valstybėje, gali būti teikiama reintegracijos pagalba. 

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) Lietuvoje savanoriško grąžinimo pagalbą teikia daugiau kaip 18 metų. Be pagrindinių savanoriško grąžinimo ir reintegracijos veiklų, Tarptautinė migracijos organizacija prisidėjo prie grąžinimo procese dalyvaujančių praktikų gebėjimų stiprinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymo.

Pagrindinės veiklos ir rezultatai
  • Savanoriško grąžinimo pagalbos teikimas trečiųjų šalių piliečiams, įskaitant pažeidžiamus asmenis. Nuo 2018 m. iki 2021 m. savanoriškai į kilmės šalis su TMO Vilniaus biuro pagalba grįžo daugiau nei 200 žmonių.  
  • Reintegracijos pagalbos teikimas savanoriškai grąžintiems migrantams jų kilmės šalyje. Per visą programos laikotarpį savo kilmės šalyse sėkmingai reintegravosi daugiau nei 60 žmonių. 
  • Seminarų, konferencijų, kitų renginių organizavimas siekiant stiprinti grąžinimo procese dalyvaujančių institucijų gebėjimus bei plėsti bendradarbiavimą. Per programos įgyvendinimo metus surengta per 30 seminarų, mokymų ir konferencijų, 4 regioninės konsultacijos bei daugiau nei 13 mokomųjų vizitų į įvairias šalis.  
  • Studijos ir analizės dėl reintegracijos galimybių kilmės valstybėse. Programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengtos reintegracijos Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane bei Centrinėje Azijoje galimybių studijos. 
  • Aktualios informacijos savanoriško grąžinimo ir reintegracijos tematika sklaida: informacinių leidinių, plakatų, lankstinukų, video bei filmų platinimas, susitikimai su tiksline grupe, diplomatinėmis atstovybėmis, partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei asmenimis.
Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie projektą - http://returnhome.lt/lt 

 

Susiję dokumentai

Projektas bendrai finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei LR valstybės biudžeto lėšomis. Dabartinis projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. liepos mėn.

logos