Europos mastu migracijos ir prieglobsčio klausimai yra itin svarbūs. Kadangi Europos Sąjungos, o ypač Šengeno erdvei priklausančios valstybės, yra tarpusavyje susijusios migracijos ir prieglobsčio srityje, reikalingas jų bendradarbiavimas ir suderinti sprendimai. Suprasdama šį poreikį, Europos Vadovų Taryba 2008 m. priėmė sprendimą įsteigti Europos migracijos tinklą (EMN), kurio pagrindinis tikslas - teikti naujausią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie migraciją ir prieglobstį siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos politikos formavimo šiose srityse bei visuomenės informavimo.EMN sudaro Europos Komisija ir visų ES valstybių narių (išskyrus Danijos) bei Norvegijos, Sakartvelo,Moldovos, Ukrainos, Juodkalnijos, Armėnijos ir Serbijos migracijos ekspertai.Valstybių narių atstovai (Valdyba) kiekvienais metais iškelia pagrindinius tikslus, kuriuos EMN įgyvendina kartu su kiekvienoje valstybėje įsteigtais nacionaliniais informacijos centrais. 

Pagrindinės veiklos ir rezultatai
Laikotarpis

2009 m. - iki dabar

Partneriai

Lietuvą Europos migracijos tinkle Lietuvos Vyriausybės nutarimu atstovauja IOM Lietuva bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministerija ir Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie EMN: www.emn.lt ir  https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn_en  

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir kofinansuojamas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos