Ataskaita
Metinė politikos ataskaita: migracija ir prieglobstis Lietuvoje (2015)
IOM logo