Leidinys
Migracijos tendencijos Lietuvoje (2014)
Graphics on cover