Leidinys
Užsieniečių teisinio statuso keitimas Lietuvoje: ES studija (2015)
A goldfish jumping from one glass to another