Ataskaita
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2019)
A page of stamped passport