Naujienos
Global

IOM generalinio direktoriaus pareiškimas apie diskriminaciją ir rasizmą, kuriuos patiria nuo karo Ukrainoje bėgantys asmenys

Ženeva

Esu sunerimęs dėl pasitvirtinusių patikimų šaltinių pranešimų apie diskriminaciją, smurtą ir ksenofobiją, nukreiptus į nuo konflikto Ukrainoje bėgančius trečiųjų šalių piliečius.

Aiškiai pasisakau, kad diskriminacija rasiniu, etniniu, tautybės ar migracijos statuso pagrindu yra nepriimtina. Apgailestauju dėl tokių veiksmų ir raginu valstybes nedelsiant tirti ir spręsti šią problemą.

Skirtingų tautybių vyrai, moterys ir vaikai, įskaitant migrantus darbuotojus ir Ukrainoje gyvenančius studentus, susiduria su ryškiomis problemomis bandant palikti konflikto paveiktas teritorijas, keliaujant pasieniu į kaimynines valstybes ir ieškant gyvybes gelbstinčios pagalbos.

Gauname pranešimus apie diskriminaciją, kuri didina migrantų patiriamą riziką ir kančias.

Ukrainos kaimyninės valstybės privalo užtikrinti, kad vadovaujantis tarptautine humanitarine teise, visiems šalį bandantiems palikti žmonėms būtų leidžiama netrikdomai tai padaryti, nepriklausomai nuo jų statuso. Visiems konflikto paveiktiems žmonėms jų kelionės metu privaloma suteikti apsaugą ir skubią pagalbą nediskriminuojančiu ir kultūriškai tinkamu būdu, atliepiant humanitarinį imperatyvą.

Pritariu Europos Komisijos pasiūlymui aktyvuoti ES laikinosios apsaugos direktyvą, kuria siekiama padėti nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims, ir raginu Bendrijos nares užtikrinti tokių apsaugos priemonių taikymą trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) yra pasiryžusi ir pasiruošusi padėti savo organizacijos valstybėms narėms ir partneriams užtikrinti įtraukų atsaką į migrantų humanitarinius poreikius Ukrainos krizės akivaizdoje, tuo pačiu atliepiant tarptautiškai pripažintas praktikas, įtvirtintas Migrantų, esančių konfliktą ar gaivalines nelaimes patiriančiose valstybėse, apsaugos gairėse.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite šiuo adresu: Safa Msehli, el. paštas: smsehli@iom.int