Naujienos
Local

Pirmasis IOM metinis kreipimasis, kuriuo prašoma 7,9 mlrd. JAV dolerių migracijos krizėms įveikti

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) paskelbė savo pirmąjį Globalų kreipimąsi 2024 m, prašydama 7,9 mlrd. dolerių, (7,3 mlrd. Eurų) siekiant suvaldyti kylančius migracijos iššūkius bei kuriant humanišką migraciją, kuri gali prisidėti prie gerovės sukūrimo pasaulyje. 
Šio Globalaus kreipimosi tikslas surinkti lėšas skirtas gelbėti gyvybes, taip pat norima paskatinti ieškoti sprendimų žmonių perkėlimo problemai ir palengvinti saugius legalios migracijos kelius. Šie tikslai iškelti ir Globaliame strateginiame IOM plane.
„Nereguliuojama ir priverstinė migracija pasiekė beprecedentį lygį, o kylantis iššūkiai tampa vis sudėtingesni“ – kalbėjo IOM generalinė direktorė Amy Pope, pasauliniame kreipimesi Ženevoje. „Migracija – kai yra gerai valdoma tampa vienu iš svarbiausių variklių kuris prisideda prie gerovės kūrimo. Esame kritiniame taške, paruošėme šį kreipimąsį, kad  ištesėtume duotą pažadą. Galime ir turime veikti geriau“, - teigia A. Pope.

IOM finansavimas pilna apimtimi leistų padėti beveik 140 milijonų žmonių, įskaitant šalies viduje perkeltus asmenis ir juos priimančias vietos bendruomenes. Svarbu ir tai, kad jis taip pat padėtų išplėsti IOM vystomąją veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią tolesniam gyventojų perkėlimui.
IOM kreipimasis - tai prašymas partneriams skirti:

•    3,4 mlrd JAV dolerių gelbėti gyvybes ir apsaugoti migrantus; 

•    2,7 mlrd. JAV dolerių persikėlimo sprendimams, įskaitant klimato kaitos keliamos rizikos ir poveikio mažinimą;

•    1,6 mlrd. JAV dolerių migracijos kelių įteisinimo darbams;

•    163 mln. JAV dolerių IOM vidaus pertvarkymui, kad organizacija galėtų teikti paslaugas dar geriau ir veiksmingiau;

"Šiam darbui atlikti reikia didesnių vyriausybių, privataus sektoriaus, atskirų donorų ir kitų partnerių investicijų," - sakė A. Pope.  ,,Šis finansavimas padės padengti didžiausią ir vis didėjantį atotrūkį tarp to, ką turime, ir to, ko mums reikia, kad galėtume gerai atlikti savo darbą. Todėl pirmą kartą aktyviai prašome visų partnerių finansuoti šį svarbų kreipimąsi."

Anot IOM tyrimų, per pastaruosius 9 metus migruodami žuvo arba dingo daugiau nei 60 tūkst. žmonių.  Kuomet nėra teikiama pagalba visa apimtimi, trūksta finansavimo, dėl to kyla papildomų rizikų dėl neteisėtos migracijos, žmonių gabenimo bei prekybos žmonėmis.

Geresnis IOM finansavimas leis užtikrinti greitesnį IOM reagavimą į susidariusias sudėtingas situacijas pasaulyje.

Migracija - neišnaudotas pasaulinio vystymosi ir klestėjimo šaltinis. 281 mln.  migrantų sukuria 9,4 proc. pasaulio BVP. Gerai valdoma migracija gali pagerinti vystymosi rezultatus, prisitaikyti prie klimato kaitos ir skatinti saugesnę ir taikesnę, tvaresnę, klestinčią ir teisingesnę ateitį. IOM daugiausia dėmesio ketina skirti iniciatyvoms, kuriomis remiami mechanizmai, stiprinantys prisitaikymą prie klimato kaitos, saugantys žmogaus teises, tenkinantys darbo rinkos poreikius ir padedantys vyriausybėms valdyti migraciją.

 

Pasauliniu metiniu IOM kreipimusi skatinamas ilgalaikis įsipareigojimas remti humanitarinius veiksmus krizių metu ir po jų, taip pat aktyvias priemones, kuriomis siekiama išnaudoti didžiulį migracijos potencialą ekonomikos augimui ir socialiniam vystymuisi.