Naujienos
Local

RISE projekto pradžia pažymėta renginiu Briuselyje

Gegužės 15-16 dienomis vykusiame RISE projekto pradžios renginyje Briuselyje 17 konsorciumo narių iš 3 projekto valstybių: Belgijos, Italijos ir Lietuvos, susibūrė detaliai aptarti projekto įgyvendinimo planą, bei pasidalinti gerosiomis patirtimis, įžvalgomis apie tvarius apgyvendinimo sprendimus ir bendruomenės rėmimo schemas. 
RISE ES Kontekste – Projekto rezultatų svarba gerųjų patirčių sklaidai 
Renginio atidarymo metu, IOM Belgijos ir Liuksemburgo biuro vadovė Marise Habib išskyrė kritinį poreikį keisti egzistuojančias apgyvendinimo schemas, ypač nuolatos didėjant prieglobsčio vietų trūkumui. M.Habib pabrėžė RISE iškeltų tikslų svarbą projekto poveikio ilgaamžiškumui, ypatingą dėmesį skirdama jau esamų bendruomenės rėmimo modelių tobulinimui, skirtingų pilietinės visuomenės grupių mobilizavimui, bei nuolatinę nematerialią paramą tiek tarptautinės apsaugos gavėjams, tiek jų rėmėjams. 
Sofia Reis-Cabral, Europos Komisijos DG Home projektų koordinatorė, teigė, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas ir patirtys, pasisemtos projekto įgyvendinimo metu, virs gerosiomis praktikomis, kuriomis remiantis, galėtų būti tobulinami migrantų integracijos procesai ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. RISE projekto tikslai ir tarptautiškumas, tiesiogiai susiję su ES PMIF fondo iškeltais tikslais, taip pat buvo išskirti kaip svarbi projekto vykdymo sėkmės dalis. 
IOM regioninio biuro vyriausioji regioninė specialistė Sandra Paola Alvarez, pabrėžė IOM socialinės įtraukties požiūrį ir įvairias iniciatyvas, kuriose, siekiant palengvinti integraciją, pasitelkiamos bendruomenės rėmimo schemos ir struktūrizuoti būsto sprendimai. 
Šį socialinės įtraukties aspektą atliepė ir RISE projekto įgyvendinimo plano pristatymas, kurio metu IOM Lietuva dar kartą akcentavo projekto partnerių vieningą požiūrį į bendruomenės rėmimo ir apgyvendinimo svarbą sėkmingai integracijai.  ,,Svarbu, kad turėtume bendrą viziją ir tikslą - padėtume užsieniečiams sėkmingai integruotis, o juk atvykus į naują šalį viena svarbiausių užduočių - gyvenamoji vieta. Tikiuosi, kad dalindamiesi patirtimi rasime geriausius sprendimus kaip pakeisti įsišaknijusius stereotipus apie atvykstančius užsieniečius”, - kalbėjo RISE projekto vadovas Vytautas Ežerskis. 
Integracija kitaip – bendradarbiavimo svarba 
Renginį tęsė diskusija, kurios metu projekto partneriai aptarė efektyvų bendruomenės rėmimo schemų pilotavimą. Konsorciumo nariai apibrėžė išsamius projekto veiksmus, ypatingą dėmesį skirdami pilietinės visuomenės įtraukimui, konsultacijoms su suinteresuotomis šalimis ir valstybinėmis institucijomis, išsamių informacijos paketų kūrimui, bei nuolatinės nematerialinės paramos projekto tikslinėms grupėms teikimui. 
RISE projekto pradžios renginio metu, konsorciumo nariai pabrėžė bendrą įsipareigojimą spręsti migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų apgyvendinimo ir integracijos problemas pasitelkiant novatoriškus bendruomenės rėmimo modelius. Bendros visų dalyvaujančių partnerių pastangos skatins stipresnius ir migracijos procesų pokyčiams atsparesnius bendruomenių rėmimo modelius visoje Europoje. 
Projekto pradžios renginys yra dalis projekto RISE - Reinforcing Integration through Sponsorship Enhancement  - projektas finansuojamas Europos Sąjungos Prieglobsčio, Migracijos ir Integracijos fondo 2021-2027 m. Projektą įgyvendina IOM Belgijoje ir Liuksemburge, Italijoje ir Lietuvoje, kartu su Roma Tre universitetu, Odisee taikomųjų mokslų universitetu ir Pabėgėlių priėmimo centru Lietuvoje.