Lietuva yra 4-ta Europos Sąjungos šalis pagal iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių procentą bendroje šalies populiacijoje. Į Lietuvą atvykusių ukrainiečių statistiką galima rasti čia.

Nuo karo Ukrainoje pradžios IOM Lietuva vykdo įvairias veiklas siekdama padėti Ukrainos karo pabėgėliams. Mūsų tikslas - pasiekti pažeidžiamiausius asmenis ir atliepti jų poreikius. Atlikę Lietuvoje esančių Ukrainos karo pabėgėlių apklausą, sužinojome jų poreikius ir problemas ir nusimatėme veiklas, kurios turėtų padėti jiems įsitvirtinti Lietuvoje: 

 • vykdome konsultacijas, seminarus, konferencijas ir informacinę sklaidą, 
 • organizuojame kalbų kursus, 
 • bendradarbiaujame su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais atlikdami švietimo bendruomenės situacijos ir iššūkių analizę siekdami padėti mokytojams įgyti reikalingų įgūdžių dirbti su kitataučiais, 
 • vykdome viešinimo kampanijas, 
 • atliekame įdarbinimo galimybių analizę bei ukrainiečių apklausas, 
 • suteikiame ukrainiečiams laikiną apgyvendinimą, 
 • teikiame psichologinę pagalbą,
 • mokame / skiriame pinigines išmokas, 
 • padedame Lietuvos Respublikos vyriausybei įrengti masinio apgyvendinimo vietas naujai atvykstantiems ukrainiečiams. 

Šios veiklos bus vykdomos ir kitais metais – tiek, kiek reikės IOM Lietuva pagalbos.

Emocinės paramos linija

Lietuvoje veikia Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) emocinės paramos linija ukrainiečiams. Linija veikia nuo 10 iki 20 val. kasdien: ukrainiečiai, esantys Lietuvoje, gali skambinti numeriu +370 800 00 474, skambučiai yra nemokami. Konsultacijos teikiamos ukrainiečių bei rusų kalbomis, galimos konsultacijos ir anglų kalba, tačiau jos teikiamos darbo dienomis 9.00-18.00 val., savaitgaliais – 10.00-17.00 val.

IOM Lietuva kartu su partneriais surengė mokymus 145 Ukrainos psichologams, kurių metu buvo mokoma teikti psichologinę pagalbą karo sąlygomis žmonėms, Ukrainoje tiesiogiai patiriantiems karo grėsmę. 

Daugiau informacijos čia

Anglų kalbos kursai

IOM Lietuva organizuoja nemokamus anglų kalbos kursus Ukrainos piliečiams, esantiems Lietuvoje. Šiuo metu nemokamai mokosi 120 karo pabėgėlių, tačiau bendrai buvo gauta daugiau nei 500 paraiškų. Kursai tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems trunka du mėnesius. Informacija apie organizuojamus kalbų kursus 2023 m. bus paskelbta 2023 m. pradžioje. 

Piniginės išmokos 

IOM Lietuva skiria nuo karo bėgantiems ukrainiečiams vienkartines išmokas būtiniausiems poreikiams padengti. Išmoka vienam žmogui siekia 157 eurus, papildomai 78,5 eurų skiriama kiekvienam šeimos nariui.  Išmokas gali gauti Ukrainos ar trečiųjų šalių piliečiai, kurie pabėgo iš Ukrainos po 2022 vasario 24 d. Ypatingas dėmesys skiriamas nepilnoms šeimoms, kuomet su vienu ar keliais vaikais atvyko vienas iš tėvų, besilaukiančioms moterims, 60-65 metų asmenims, kurie jau pasiekė pensinį amžių Ukrainoje ir kurie neturi ar negali gauti darbo Lietuvoje, bei prekybos žmonėmis aukoms. 

Ukrainos piliečiai, kurie norėtų gauti pinigines išmokas, gali kreiptis į IOM Lietuva biurą tel. +370642 95110 bei el. paštu SM_LTU_UA-CBI@iom.int.

Trumpalaikis apgyvendinimas

Informuojame, jog laikino apgyvendinimo galimybė Airbnb būstuose šiuo metu yra stabdoma. Iš viso per IOM Airbnb programos vykdymo laikotarpį buvo suteikta beveik 2600 saugių nakvynių bėgantiems nuo karo siaubo Ukrainos pabėgėliams. Kriterijus atitinkantiems asmenims buvo teikiama galimybė apsistoti butuose nemokamai nuo 7 iki 30 dienų visuose Lietuvos miestuose, kol atvykusieji ieškojo ilgalaikės gyvenamosios vietos. Jeigu programa bus atnaujinta, informuosime. Sekite naujienas.

IOM Lietuva kartu su apgyvendinimo platforma „Airbnb“ siūlo trumpalaikio apgyvendinimo galimybes nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Ukrainiečiai, ieškantys nuolatinio būsto, „Airbnb“ bute gali gyventi nuo 7 iki 30 parų, o šį laiką skirti ilgalaikės gyvenamosios vietos paieškoms. Ši paslauga jiems suteikiama nemokamai.

Trumpalaikio apgyvendinimo paslauga gali pasinaudoti:  

 • Ukrainos arba trečiosios šalies pilietis iš Ukrainos, turintis asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  
 • Ukrainos arba trečiosios šalies pilietis, kuris po  2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pabėgo iš Ukrainos.

Specialieji kriterijai:

Žmonės, šiuo metu neturintys pastogės arba kuriems gresia pavojus greitai prarasti būstą ir jiems reikalingas laikinas apgyvendinimas. Prioritetas skiriamas:

 • pensinio amžiaus Ukrainoje sulaukusiems žmonėms (60 m. ir vyresni),  
 • vienišoms nėščioms moterims,  
 • šeimoms, kuriose yra slaugomų žmonių ar žmonių su negalia,  
 • žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir kuriems reikalingas laikinas apgyvendinimas kaip dalis pagalbos ar apsaugos.  

Ukrainos piliečiai, kurie neturi ilgalaikės gyvenamosios vietos, gali kreiptis į organizaciją „Stiprūs kartu“ trumpuoju numeriu 1808 arba tiesiogiai į IOM Lietuva biurą tel. +37061516930 bei el. paštu IOMUArent@iom.int.

Švietimo veiklos 

IOM Lietuva, siekdama padėti iš Ukrainos atvykusiems vaikams pritapti Lietuvos mokyklose, o Lietuvos mokytojams – įgyti patirties dirbant su didesniu užsieniečių skaičiumi mokyklose, aktyviai bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu švietimo srityje - organizuoja konferencijas, atlieka tyrimus, skirtus išsiaiškinti Lietuvos švietimo bendruomenės ir ukrainiečių poreikius bei lūkesčius,  rengia seminarus ir praktinius užsiėmimus pedagogams.  

2022 m. rugsėjo 28 d. IOM Lietuva organizavo konferenciją švietimo bendruomenei „Įtrauki mokykla – kaip suvaldyti kultūrinį šoką?“  Konferencijos įrašą lietuvių kalba galima stebėti čia , o anglų kalba – čia.   

2022 m. gruodžio 8 d. vyko seminaras pedagogams „Migracijos iššūkiai Lietuvos mokyklai. Ukrainos atvejo analizė“, kurį vedė socialinių mokslų profesorė dr. Giedrė Kvieskienė (Vytauto Didžiojo Universitetas). Seminare buvo pristatyti iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos bendrojo ugdymo sistema priimdama Ukrainos pabėgėlių vaikus, pateikti praktiniai patarimai mokytojams, kaip lengviau įtraukti Ukrainos vaikus į mokymosi procesą. Seminaro įrašą galima stebėti čia.  

2022 m. gruodžio 16 d. organizuotame seminare „Saugių, rūpestingų ir tarpusavyje susijusių mokyklų kūrimas“ dr. Snežana Obradović-Ratković iš Brocko universiteto (Ontarijas, Kanada), aptarė strategijas ir geriausias praktikas, padedančias mokytojams ir mokykloms sėkmingai integruoti pabėgėlių mokinius. Seminaro įrašą lietuvių kalba galima stebėti čia, o anglų kalba čia

2022 m. gruodžio 20 d. IOM Estija integracijos pagalbos koordinatorė Anne Maisvee vedė seminarą „IOM Estijos integracijos pagalba: veikla pagal Ukrainos reagavimo projektą“. Seminaro metu buvo pristatytos strategijos bei metodai, kaip Estijos mokyklose yra skatinama ukrainiečių mokinių įtrauktis, stiprinamos mokytojų kompetencijos. Seminaro įrašas lietuvių kalba čia  ir anglų kalba čia

Masinių apgyvendinimo vietų įrengimas

IOM Lietuva padeda Lietuvos Respublikos vyriausybei ruoštis priimti didesnį pabėgėlių iš Ukrainos skaičių artėjant žiemai. 7 naujai steigiamiems masinio apgyvendinimo centrams buvo nupirkta buitinės technikos bei patalynės. 

Seminarai, informacijos sklaida ir konsultacijos

IOM Lietuva, atliepdama ukrainiečių poreikius, organizuoja jiems nuotolinius seminarus bei kartu su Lietuvos institucijų atstovais atsako į labiausiai rūpimus klausimus, susijusius su socialinėmis paslaugomis, medicinos paslaugomis, įsidarbinimu Lietuvoje. 2022 m. seminaruose dalyvavo 130 dalyvių, o seminarų įrašai sulaukė daugiau nei 1000 peržiūrų. Seminarų medžiaga yra platinama ukrainiečių socialinių tinklų grupėse norint pasiekti kuo daugiau suinteresuotų karo pabėgėlių.

IOM Lietuva taip pat konsultuoja ukrainiečius bendraisiais migracijos klausimais telefonu, el. paštu ir socialiniuose tinkluose. Konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52 (skambinant iš užsienio), internetu (renkuosilietuva.lt) bei el. paštu (renkuosilietuva@iom.int). 

Sveikatos priežiūros paslaugos ukrainiečiams

2022 m. rugsėjo 8 d. IOM Lietuva organizavo nuotolinį seminarą “Sveikatos priežiūros paslaugos ukrainiečiams”, kuriame dalyvavo Valstybinės ligonių kasos, Vilniaus Antakalnio poliklinikos bei Vilniaus psichikos sveikatos centro atstovai. Seminaro metu pranešėjai pasidalino, kokias sveikatos priežiūros paslaugas gali gauti karo pabėgėliai Lietuvoje, kas yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, kokias paslaugas garantuoja šis draudimas, kaip pacientai registruojami medicinos įstaigose, kur kreiptis psichologinės pagalbos. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia.

Sveikatos priežiūros paslaugų gavimo tvarką ukrainiečių kalba galima rasti čia.  

Socialinės garantijos ir išmokos ukrainiečiams

2022 m. rugsėjo 27 d. seminare ,,Socialinės garantijos ir išmokos ukrainiečiams” Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė bei Valstybinio socialinio draudimo fondo ,,Sodra” specialistai pristatė informaciją ir atsakė į ukrainiečiams rūpimus klausimus apie skirtingas išmokas, kompensacijų gavimą bei socialinę valstybės paramą. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia.

 Ukrainiečių darbas Lietuvoje: procedūros ir patarimai

2023 m. sausio 27 d. vyko Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro ir VšĮ SOPA organizuojamas seminaras apie įsidarbinimą Lietuvoje. Karo pabėgėlius iš Ukrainos konsultavo  profesionalūs įdarbinimo konsultantai, kurie patarė kaip paruošti tinkamai gyvenimo aprašymą, ką svarbu žinoti pasirašant darbo sutartį, kaip galima susikurti sau darbo vietą turint individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą. 

Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia

Naudingi patarimai čia

2022 m. spalio 27 d. organizuotame seminare ,,Ukrainiečių darbas Lietuvoje: procedūros ir patarimai”, Užimtumo tarnybos, Studijų kokybės vertinimo centro atstovai bei Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai pasidalino informacija, kokias paslaugas siūlo valstybinės institucijos, siekiant padėti įdarbinti ukrainiečius, kokiais atvejais reikalingas kvalifikacijos pripažinimas, darbuotojų teisės ir atsakingos institucijos kovojančios prieš jų pažeidimą, kaip netapti prekybos žmonėmis auka. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia

Perkeltų žmonių poreikių tyrimas (DTM)

IOM Lietuva 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais atliko Ukrainos karo pabėgėlių ketinimų ir poreikių tyrimą Lietuvoje. Buvo apklausta daugiau nei 600 ukrainiečių, buvo nustatytos pagrindinės jų atvykimo į Lietuvą kryptys  bei išaiškintos pagrindinės problemos ir iššūkiai, tolimesni ketinimai. Remiantis šiuo tyrimu, Ukrainos karo pabėgėliams padedančios organizacijos bei institucijos gali sklandžiau koordinuoti savo veiksmus ir tikslinti pagalbos teikimo mechanizmus. Tyrimą planuojama vykdyti ir 2023 m. siekiant sekti įmanomus tendencijų pasikeitimus. Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia.