Nuo karo Ukrainoje pradžios IOM Lietuva vykdo įvairias veiklas siekdama padėti Ukrainos karo pabėgėliams. Mūsų tikslas - pasiekti pažeidžiamiausius asmenis ir atliepti jų poreikius. Atlikę Lietuvoje esančių Ukrainos karo pabėgėlių apklausą, sužinojome jų poreikius ir problemas ir nusimatėme veiklas, kurios turėtų padėti jiems įsitvirtinti Lietuvoje: 

  • šiuo metu vykdome teisininko, psichologo konsultacijas, teikiame informaciją bendrais klausimais;
  • vykdome atvejo vadybą;  
  • organizuojame lietuvių kalbos kursus;
  • mokame / skiriame pinigines išmokas;.
  • teikiame paramą verslui;
  • vykdome mokymus apsaugos nuo prekybos žmonėmis klausimais; 
  • atliekame gyventojų nuomonių ir poreikių tyrimus;
  • vykdome užsieniečių integracines veiklas Migracijos informacijos bei integracijos centre ,,MICenter".

Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 50 tūkst. ukrainiečių turinčių galiojančius leidimus gyventi,  bendrai nuo karo pradžios į Lietuvą atvyko daugiau nei  80 tūkst. karo pabėgėlių. Pasitelkus įvairias veiklas IOM Lietuva padėjo daugiau negu 16 tūkstančių ukrainiečių. Pagalba buvo labai įvairialypė nuo finansinės iki apgyvendinimo ir kalbos kursų. Vien laikinam apgyvendinimui buvo skirta daugiau nei 55 tūkst. JAV dolerių. Daugiau apie IOM Lietuva pagalbą ukrainiečiams galite paskaityti čia

IOM Lietuva nuolat bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis siekdama aktyviai padėti ukrainiečiams įsitraukti į gyvenimą Lietuvoje. 

 

Psichologinė pagalba

Lietuvoje veikia Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) emocinės paramos linija ukrainiečiams. Linija veikia nuo 10 iki 20 val. kasdien: ukrainiečiai, esantys Lietuvoje, gali skambinti numeriu +370 800 00 474, skambučiai yra nemokami. Konsultacijos teikiamos ukrainiečių bei rusų kalbomis, galimos konsultacijos ir anglų kalba, tačiau jos teikiamos darbo dienomis 9.00-18.00 val., savaitgaliais – 10.00-17.00 val.

Taip pat IOM Lietuva teikia individualias nemokamas psichologines konsultacijas. Kreiptis galima el.paštu: psichologas@iom.int 

IOM Lietuva kartu su partneriais surengė mokymus daugiau nei 200 Ukrainos psichologų, kurių metu buvo mokoma teikti psichologinę pagalbą karo sąlygomis žmonėms, Ukrainoje tiesiogiai patiriantiems karo grėsmę. Taip pat seminaruose dalyvavo 200 socialinių darbuotojų.

Daugiau informacijos čia

Kalbų kursai ukrainiečiams

IOM Lietuva organizavo nemokamus anglų kalbos kursus Ukrainos piliečiams, esantiems Lietuvoje. Bendrai juos baigė beveik 300 ukrainiečių. Dalis žmonių pradėjo mokytis naujos užsienio kalbos, o dalis patobulino anglų kalbos įgūdžius. 

IOM Lietuva tęsia nemokamų lietuvių kalbos kursų organizavimą Ukrainos karo pabėgėliams paskaitos vyksta gyvai ir nuotoliu, tačiau šiuo metu registracija nevykdoma.

Piniginės išmokos 

IOM Lietuva skyrė nuo karo bėgantiems ukrainiečiams vienkartines išmokas būtiniausiems poreikiams padengti. Bendrai finansinę pagalbą gavo beveik 1200 šeimų, t.y. beveik 2800 ukrainiečių, kurie neretai atvyko į Lietuvą vos su keliais daiktais. Tai buvo nėščios moterys, vienišos mamos, žmonės su negalia.

Taip pat buvo paskirtos vaistinių kortelės. Iš viso ukrainiečiai gavo daugiau nei 1800 kortelių po 50 eurų. Šiuo metu ši pagalbos priemonė yra pasibaigusi.

Apgyvendinimo sprendimai

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva) ir apgyvendinimo platforma Airbnb per šešis mėnesius suteikė karo pabėgėliams iš Ukrainos 2615 nemokamų nakvynių.Airbnb butuose ukrainiečiai galėjo gyventi nuo 7 iki 30 dienų. Bendrai šiai pagalbai Lietuvoje skirti 55 tūks. JAV dolerių.

Šiuo metu IOM Lietuva vykdo naują pagalbos priemonę - skiria vienkartines išmokas būsto nuomos kompensacijai užsiregistravusiems asmenims. 

Be to IOM Lietuva atliko būstų savininkų apklausą, kurie nuomavo būstus ukrainiečiams. Iš jos matyti, kad beveik 40 proc. lietuvių prasidėjus karui ukrainiečius į savo būstą priėmė 2-6 mėnesių laikotarpiui, tuo tarpu 35 proc. respondentų apklausos metu nurodė, kad priimti ukrainiečiai tebegyvena jiems suteiktame būste. 17 proc. apklaustųjų karo pabėgėlius apgyvendino 6-12 mėnesių laikotarpiui ir tik 9 proc. apklausos dalyvių ukrainiečiams būstus suteikė vienam mėnesiui. Daugiau rezultatų galite pamatyti čia

Švietimo veiklos 

IOM Lietuva, siekdama padėti iš Ukrainos atvykusiems vaikams pritapti Lietuvos mokyklose, o Lietuvos mokytojams – įgyti patirties dirbant su didesniu užsieniečių skaičiumi mokyklose, aktyviai bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo universitetu švietimo srityje - organizavo konferencijas, atliko tyrimus, skirtus išsiaiškinti Lietuvos švietimo bendruomenės ir ukrainiečių poreikius bei lūkesčius,  rengė seminarus ir praktinius užsiėmimus pedagogams.  Konferencijoje dalyvavo - 285 pedagogai, prie trijų nuotolinių seminarų prisijungė - 275 mokytojais, o tyrimuose dalyvavo beveik 3400 respondentų.

2022 m. rugsėjo 28 d. IOM Lietuva organizavo konferenciją švietimo bendruomenei „Įtrauki mokykla – kaip suvaldyti kultūrinį šoką?“  Konferencijos įrašą lietuvių kalba galima stebėti čia , o anglų kalba – čia.   

2022 m. gruodžio 8 d. vyko seminaras pedagogams „Migracijos iššūkiai Lietuvos mokyklai. Ukrainos atvejo analizė“, kurį vedė socialinių mokslų profesorė dr. Giedrė Kvieskienė (Vytauto Didžiojo Universitetas). Seminare buvo pristatyti iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos bendrojo ugdymo sistema priimdama Ukrainos pabėgėlių vaikus, pateikti praktiniai patarimai mokytojams, kaip lengviau įtraukti Ukrainos vaikus į mokymosi procesą. Seminaro įrašą galima stebėti čia.  

2022 m. gruodžio 16 d. organizuotame seminare „Saugių, rūpestingų ir tarpusavyje susijusių mokyklų kūrimas“ dr. Snežana Obradović-Ratković iš Brocko universiteto (Ontarijas, Kanada), aptarė strategijas ir geriausias praktikas, padedančias mokytojams ir mokykloms sėkmingai integruoti pabėgėlių mokinius. Seminaro įrašą lietuvių kalba galima stebėti čia, o anglų kalba čia

2022 m. gruodžio 20 d. IOM Estija integracijos pagalbos koordinatorė Anne Maisvee vedė seminarą „IOM Estijos integracijos pagalba: veikla pagal Ukrainos reagavimo projektą“. Seminaro metu buvo pristatytos strategijos bei metodai, kaip Estijos mokyklose yra skatinama ukrainiečių mokinių įtrauktis, stiprinamos mokytojų kompetencijos. Seminaro įrašas lietuvių kalba čia  ir anglų kalba čia

Seminarai, informacijos sklaida ir konsultacijos

IOM Lietuva, atliepdama ukrainiečių poreikius, organizuoja jiems nuotolinius seminarus bei kartu su Lietuvos institucijų atstovais atsako į labiausiai rūpimus klausimus, susijusius su socialinėmis paslaugomis, medicinos paslaugomis, įsidarbinimu Lietuvoje. Seminaruose dalyvavoir juos peržiūrėjo 5870 dalyvių. 

IOM Lietuva taip pat konsultuoja ukrainiečius bendraisiais migracijos klausimais telefonu, el. paštu ir socialiniuose tinkluose. Konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52 (skambinant iš užsienio), internetu (renkuosilietuva.lt) bei el. paštu (renkuosilietuva@iom.int). 

Sveikatos priežiūros paslaugos ukrainiečiams

2022 m. rugsėjo 8 d. IOM Lietuva organizavo nuotolinį seminarą “Sveikatos priežiūros paslaugos ukrainiečiams”, kuriame dalyvavo Valstybinės ligonių kasos, Vilniaus Antakalnio poliklinikos bei Vilniaus psichikos sveikatos centro atstovai. Seminaro metu pranešėjai pasidalino, kokias sveikatos priežiūros paslaugas gali gauti karo pabėgėliai Lietuvoje, kas yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, kokias paslaugas garantuoja šis draudimas, kaip pacientai registruojami medicinos įstaigose, kur kreiptis psichologinės pagalbos. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia.

Sveikatos priežiūros paslaugų gavimo tvarką ukrainiečių kalba galima rasti čia.  

Socialinės garantijos ir išmokos ukrainiečiams

2022 m. rugsėjo 27 d. seminare ,,Socialinės garantijos ir išmokos ukrainiečiams” Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė bei Valstybinio socialinio draudimo fondo ,,Sodra” specialistai pristatė informaciją ir atsakė į ukrainiečiams rūpimus klausimus apie skirtingas išmokas, kompensacijų gavimą bei socialinę valstybės paramą. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia.

 Ukrainiečių darbas Lietuvoje: procedūros ir patarimai

2023 m. sausio 27 d. vyko Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro ir VšĮ SOPA organizuojamas seminaras apie įsidarbinimą Lietuvoje. Karo pabėgėlius iš Ukrainos konsultavo  profesionalūs įdarbinimo konsultantai, kurie patarė kaip paruošti tinkamai gyvenimo aprašymą, ką svarbu žinoti pasirašant darbo sutartį, kaip galima susikurti sau darbo vietą turint individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą. 

Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia

Naudingi patarimai čia

2022 m. spalio 27 d. organizuotame seminare ,,Ukrainiečių darbas Lietuvoje: procedūros ir patarimai”, Užimtumo tarnybos, Studijų kokybės vertinimo centro atstovai bei Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai pasidalino informacija, kokias paslaugas siūlo valstybinės institucijos, siekiant padėti įdarbinti ukrainiečius, kokiais atvejais reikalingas kvalifikacijos pripažinimas, darbuotojų teisės ir atsakingos institucijos kovojančios prieš jų pažeidimą, kaip netapti prekybos žmonėmis auka. Seminaro įrašą galima stebėti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus seminaro metu galite rasti čia

Perkeltų žmonių poreikių tyrimas (DTM)

IOM Lietuva 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais atliko Ukrainos karo pabėgėlių ketinimų ir poreikių tyrimą Lietuvoje. Buvo apklausta daugiau nei 600 ukrainiečių, buvo nustatytos pagrindinės jų atvykimo į Lietuvą kryptys  bei išaiškintos pagrindinės problemos ir iššūkiai, tolimesni ketinimai. Remiantis šiuo tyrimu, Ukrainos karo pabėgėliams padedančios organizacijos bei institucijos gali sklandžiau koordinuoti savo veiksmus ir tikslinti pagalbos teikimo mechanizmus.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. kovo mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. birželio  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. rugsėjo  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. gruodžio  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia

Daugiau informacijos čia

Mokesčiai Lietuvoje

Apie mokesčius Lietuvoje greitai ir patogiai. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva) organizavo nuotolinį seminarą: ,,Mokesčių sistema Lietuvoje”. Jame dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorius, kurie pristatė informaciją apie mokesčius Lietuvoje ir jų didžius bei rekomendacijas kaip netapti sukčių auka.

Kviečiame pasižiūrėti įrašą čia, informacija pateikiama rusų kalba. 

Atsakymus į svarbiausius klausimus rasite čia 

Rekomendacijos kaip išvengti sukčiavimų čia

 

Konsultacijos ir atvejų vadyba

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva)  ne tik konsultuoja, bet ir suteikia kryptingą pagalbą. Atvykus į svetimą šalį kyla daug įvairių klausimų: kaip patekti pas gydytoją? Kaip užrašyti vaiką į mokyklą? Kur pateikti dokumentus dėl leidimų gyventi? Ir daug kitų. Todėl IOM Lietuva siekdama suteikti pagalbą kviečia ukrainiečius gyvenančius Lietuvoje pasinaudoti konsultacijomis, o IOM darbuotojai suteiks visą reikalingą informaciją. Labiausiai pažeidžiamiems asmenims, kurių atvejai yra sudėtingi ir reikalinga koordinuota parama, apimanti įvairias paslaugas (informavimą ir konsultavimą; teisinę pagalbą; sveikatos priežiūrą; pagalbą savanoriškam grįžimui ir reintegracijai ir t. t.)  bus priskirti atvejo vadybininkai, kurie padės tol, kol bus sprendžiama situacija. Tad ši pagalba apims ne tik vienkartinę konsultaciją, bet ir padės rasti sprendimą. 
Kreiptis galite: SMLTU_PROTECTION@iom.int ar telefonu +37066591039
 

Tyrimai

IOM Lietuva atlieka įvairius tyrimus, kurių tikslas išsisaiškinti pagrindinius Ukrainos karo pabėgėlių poreikius.

Viena iš jų - tai butų savininkų bei pačių ukraineičių apklausą apie būstų nuomą. Daugiau sužinoti galite čia ir čia

IOM Lietuva 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais atliko Ukrainos karo pabėgėlių ketinimų ir poreikių tyrimą Lietuvoje. Buvo apklausta daugiau nei 600 ukrainiečių, buvo nustatytos pagrindinės jų atvykimo į Lietuvą kryptys  bei išaiškintos pagrindinės problemos ir iššūkiai, tolimesni ketinimai. Remiantis šiuo tyrimu, Ukrainos karo pabėgėliams padedančios organizacijos bei institucijos gali sklandžiau koordinuoti savo veiksmus ir tikslinti pagalbos teikimo mechanizmus.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. kovo mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. birželio  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia.

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. rugsėjo  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia

Naujas tyrimas DTM metodu buvo atliktas 2023 m. gruodžio  mėnesį.  Nuorodą į tyrimo išvadas galima rasti čia

Daugiau informacijos čia

Taip pat rugpjūčio - rugsėjo mėnesį buvo atliktas tyrimas, skirtas išsaiškinti lietuvių požiūrį į užsieniečius. Apie jį galite paskaityti čia