Nuo karo Ukrainoje pradžios IOM Lietuva vykdo įvairias veiklas siekdama padėti Ukrainos karo pabėgėliams. Į Lietuvą jau atvyko apie 70 tūkst. ukrainiečių, kuriems reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Mūsų tikslas - pasiekti pažeidžiamiausius asmenis ir atliepti jų poreikius. Atlikę Lietuvoje esančių Ukrainos karo pabėgėlių apklausą, sužinojome jų poreikius ir problemas, ir nusimatėme veiklas, kurios turėtų padėti jiems įsitvirtinti Lietuvoje: vykdome konsultacijas, seminarus, konferencijas ir informacinę sklaidą, organizuojame kalbų kursus, bendradarbiaujame su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais siekdami padėti mokytojams įgyti reikalingų įgūdžių dirbti su kitataučiais, darome viešinimo kampanijas, atliekame įdarbinimo galimybių analizę bei ukrainiečių apklausas, suteikiame ukrainiečiams laikiną apgyvendinimą, psichologinę pagalbą bei išduodame pinigines išmokas, padedame Lietuvos Respublikos vyriausybei įrengti masinio apgyvendinimo vietas naujai atvykstantiems ukrainiečiams. Šios veiklos bus vykdomos ir kitais metais – tiek, kiek reikės IOM Lietuva pagalbos.

Esant skubiems klausimams kreiptis galite šiais kontaktais:

 • Karštoji linija ukrainiečiams Lietuvoje 1808 arba +370 660 11 808 (visą parą) 
 • Migracijos Departamento linija 8 707 67 000 (skambučiai iš Lietuvos); +370 5 271 7112 (skambučiai iš užsienio) 
 • Lietuvos ambasados Ukrainoje kontaktai +380 (67) 924 04 42; +380 (67) 924 04 27 
 • Emocinės paramos linija +370 800 00 474. Skambučiai nemokami.
Emocinės paramos linija

Lietuvoje pradėjo veikti Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) emocinės paramos linija ukrainiečiams. Linija veikia nuo 10 iki 20 val. kasdien. Ukrainiečiai, esantys Lietuvoje, gali skambinti numeriu 370 800 00 474. Skambučiai nemokami. Konsultacijos teikiamos ukrainiečių bei rusų kalbomis. Be to galimos konsultacijos ir anglų kalba, tačiau jos teikiamos darbo dienomis 9.00-18.00, savaitgaliais – 10.00-17.00.

IOM Lietuva kartu su partneriais taip pat surengė mokymus 145 psichologams, kurių metu buvo mokoma teikti psichologinę pagalbą žmonėms karo sąlygomis. 

Anglų kalbos kursai

IOM Lietuva organizuoja nemokamus anglų kalbos kursus Ukrainos piliečiams. Šiuo metu nemokamai mokosi 120 karo pabėgėlių. Bendrai buvo gauta daugiau nei 500 paraiškų. Kursai tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems truks du mėnesius. 

Piniginės išmokos karo pabėgėliams

IOM Lietuva skiria nuo karo bėgantiems ukrainiečiams vienkartines išmokas būtiniausiems poreikiams padengti. Išmoka vienam asmeniui siekia 147 eurus bei papildomai 73,5 eurų skiriami kiekvienam šeimos nariui.  Išmokas gali gauti Ukrainos ar trečiųjų šalių piliečiai, kurie pabėgo iš Ukrainos po vasario 24 d. Ypatingas dėmesys skiriamas nepilnoms šeimoms, kuomet su vienu ar keliais vaikais atvyko vienas iš tėvų, besilaukiančioms moterims, 60-65 metų asmenims, kurie jau pasiekė pensinį amžių Ukrainoje,  ir kurie neturi ar negali gauti darbo ar dirbti Lietuvoje bei prekybos žmonėmis aukoms. IOM Lietuva bendradarbiauja su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, kuris padeda pasiekti pažeidžiamiausius asmenis, tiems, kuriems pagalba itin reikalinga, tuomet susisiekia su išmokų gavėjais ir nukreipia juos į IOM Lietuva biurą. 

Ukrainos piliečiai, kurie norėtų gauti pinigines išmokas, gali kreiptis į IOM Lietuva biurą: +370642 95110 bei el. paštu SM_LTU_UA-CBI@iom.int.

Trumpalaikis apgyvendinimas

IOM Lietuva kartu su apgyvendinimo platforma Airbnb siulo trumpalaikio apgyvendinimo galimybes nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Viename bute ukrainiečiai ieškantys nuolatinio būsto gali gyventi nuo 7 iki 30 parų, o šį laiką skirti ilgalaikės gyvenamosios vietos paieškoms. Ši paslauga jiems suteikiama nemokamai. 

Šia paslauga gali pasinaudoti:  

 • Ukrainos arba trečiosios šalies pilietis iš Ukrainos,turintis asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  
 • Ukrainos arba trečiosios šalies pilietis, kuris po  2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pabėgo iš Ukrainos;  
 • Specialieji kriterijai  

Asmenys ar šeimos, šiuo metu neturinčios pastogės arba kurioms gresia pavojus greitai prarasti būstą ir reikalingas laikinas apgyvendinimas. Iš jų prioritetas skiriamas:

 • pensinio amžiaus Ukrainoje sulaukusiems žmonėms (60 m. ir vyresni),  
 • vienišoms nėščioms moterims;  
 • šeimoms, kuriose yra slaugomų žmonių ar žmonių su negalia,  
 • žmonėms nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis,  kuriems reikalingas laikinas apgyvendinimas, kaip dalis pagalbos ar apsaugos.  

Ukrainos piliečiai, kurie dar neturi ilgalaikės gyvenamosios vietos gali kreiptis į organizaciją Stiprūs kartu trumpuoju numeriu 1808 arba tiesiogiai į IOM Lietuva biurą: +37061516930 bei el. paštu IOMUArent@iom.int.

Švietimo veiklos 

IOM Lietuva aktyviai bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu švietimo srityje - organizavo konferenciją, atliekami tyrimai, kurių tikslas išsiaiškinti Lietuvos švietimo bendruomenės ir ukrainiečių poreikius. Bendrai į Lietuvą atvyko virš 24 tūkst. nepilnamečių, iš jų 7461 vaikas iki 6 metų ir 16,775 tūkst. vaikų nuo 7 iki 17 metų.

VDU ir IOM Lietuva kartu atlieka tyrimą, susijusį su ukrainiečių šeimų įtrauktimi Lietuvoje, jų lūkesčiais ir socialine – emocine būsena. Be to, planuojama organizuoti bendrus seminarus, praktinius užsiėmimus ir konferencijas pedagogams dirbantiems su vaikais ir jaunuoliais iš Ukrainos. 

Kolektyvinių apgyvendinimo vietų įrengimas

IOM Lietuva prisideda prie kolektyvinių  apgyvendinimo vietų įrengimo ruošiantis priimti didesnį pabėgėlių iš Ukrainos skaičių artėjant žiemai.  

Seminarai
IOM Lietuva organizuoja nuotolinius seminarus ukrainiečiams ir kartu su Lietuvos institucijų atstovais atsako į labiausiai rūpimus klausimus susijusius su socialinėmis paslaugomis ar įsidarbinimu Lietuvoje. Seminaruose dalyvavo 130 dalyvių, be to jie sulaukė daugiau nei 1000 peržiūrų.