Naujienos
Global

Amy Pope išrinkta naująja IOM generaline direktore

Ženeva. 2023 m. gegužės 15 d. Tarptautinės migracijos organizacijos (International Organization for Migration – IOM) valstybės narės per 6-ąją IOM Tarybos specialiąją sesiją organizacijos generaline direktore išrinko JAV nominuotą kandidatę Amy Pope.

Įkurta 1951 m. IOM yra lyderiaujanti tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija migracijos srityje, glaudžiai dirbanti su vyriausybiniais, tarpvyriausybiniais ir nevyriausybiniais partneriais. Turėdama 175 valstybes nares, 8 valstybes, dalyvaujančias stebėtojo teisėmis, ir daugiau nei šimte valstybių veikiančius vietinius biurus, IOM siekia skatinti humanišką ir tvarkingą migraciją, duodančią naudą visiems. Šiam tikslui pasiekti IOM teikia paslaugas ir rekomendacijas vyriausybėms ir migrantams.

A. Pope, kuri buvo išrinkta penkių metų kadencijai, tapo pirmąja generaline direktore moterimi. Dabartinis generalinis direktorius António Vitorino taip pat buvo kandidatas rinkimuose. Savo naująsias pareigas A. Pope pradės eiti nuo 2023 m. spalio 1 d.