Naujienos
Global

Dėl karo Ukrainoje daugiau nei aštuoni milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus

Ženeva – Remiantis naujausia Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) ataskaita, dėl karo Ukrainoje šalies viduje perkeltų žmonių skaičius viršijo aštuonių milijonų ribą. Tai yra 24 proc. daugiau, lyginant su  kovo 16 d. paskelbtais pirminiais duomenimis apie perkėlimus valstybės viduje.   

Apklausoje, kuri buvo atliekama nuo balandžio 17 d. iki gegužės 3 d., pastebima, kad finansinė parama yra didžiausias šalies viduje perkeltųjų poreikis: du trečdaliai apklaustųjų kaip vieną iš savo poreikių nurodė piniginę paramą, kuomet karo pradžioje tai buvo įvardinę 49 proc. Daugiau kaip 70 proc. teigė, kad naudotų piniginę paramą maisto ir (arba) medicinos išlaidoms padengti. 

Dar vienas esminis poreikis, nustatytas apklausos pagalba - pastogė. Remiantis naujausia ataskaita, 9 proc. visų apklaustųjų, įskaitant tuos, kurie nebuvo perkelti šalies viduje, teigė, kad jų namai buvo apgadinti arba sugriauti. Vien tarp šalies viduje perkeltųjų asmenų šis skaičius išaugo iki 27 proc. Kas dešimtas apklaustas žmogus teigė, kad jam prireiks statybinių medžiagų sugadintiems namams sutvarkyti. 

„Šalies viduje perkeltųjų ir visų asmenų, nukentėjusių nuo karo Ukrainoje, poreikiai kas valandą vis auga“, – sako IOM generalinis direktorius António Vitorino. „Vykstant aktyviems karo veiksmams, pasiekti gyventojus, kuriems reikia pagalbos, tebėra iššūkis, tačiau mūsų komandos yra įsipareigojusios ir toliau teikti skubią pagalbą Ukrainos viduje ir kaimyninėse šalyse“.

Humanitarinei krizei toliau augant, vis daugiau šalies viduje perkeltų ukrainiečių (44 proc.) svarsto galimybę persikelti į kitą vietą – dvigubai daugiau nei kovo 16 d. (18 proc.). 

Ataskaitoje taip pat pabrėžiamas judėjimo Ukrainoje sudėtingumas ir atskleižiama, kad daugiau nei 2,7 milijono žmonių grįžo namo, iš kurių 93 porc. grįžo iš kitos savo regiono srities arba iš kito šalies regiono.

IOM prašo nuolatinės valstybių ir partnerių paramos siekiant patenkinti neatidėliotinus šalies viduje perkeltų asmenų poreikius.

 

Ataskaita: Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 4 (29 April – 3 May 2022) | Displacement (iom.int)

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:
 
Ženevoje:
Safa Msehli, smsehli@iom.int, +41794035526
Paul Dillon, pdillon@iom.int, +41796369874
  
Ukrainoje:
Varvara Zhluktenko, vzhluktenko@iom.int, +38 067 447 97 92
Karolina Krelinova, kkrelinova@iom.int, +380 503635331
  
Vienoje:
Joe Lowry, jlowry@iom.int, +43660 3776404