Naujienos
Global

IOM pateikė rekomendacijas Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančiai Čekijos Respublikai

Briuselis - Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) pasidalino savo rekomendacijomis migracijos ir mobilumo srityje su Čekijos Respublikos vyriausybe. Nuo liepos iki gruodžio mėnesio Europos Vadovų Tarybai pirmininkausianti valstybė savo kadencijos metu susiduria su Ukrainoje tebevykstančiu karu, darančiu poveikį ne tik milijonų žmonių gyvenimams, bet ir ženkliai veikiančiu migraciją regione bei pasaulyje. 

Atsižvelgiant į susidariusią tarptautinę situaciją, IOM rekomendacijose didelis dėmesys kreipiamas lanksčios ir tvarios darbo migracijos skatinimui, migracijos procesų skaitmenizavimui ir klimato kaitos iššūkių išryškinimui.

Plačiau su IOM rekomendacijomis Čekijos Respublikai galima susipažinti šiuo adresu